Rådgiving

Vi kan og ønsker å være sparringspartner med nøkkelpersoner i deres virksomhet.

Regnskap

Vi dekker alle basis tjenester din bedrift trenger for å være ajour med økonomien til enhver tid.

Rapporter

Vi utarbeider rapporter og rutiner – også rapportering fra andre kilder enn regnskap.