Regnskap Norge har publisert en undersøkelse om de mest brukte økonomisystemene i regnskapsbransjen og blant medlemmene deres. Undersøkelsen viser bl.a. hvilke systemer passer for hvem, hvilket system har de mest fornøyde brukerne og hva koster de ulike systemene i snitt per oppdrag / bedrift per måned.

Kildene for undersøkelsen er deres teknologiundersøkelse (høsten 2021) og en priskartlegging gjennomført blant leverandørene av de mest brukte økonomisystemene. Resultatene fra teknologiundersøkelsen gjenspeiler kun Regnskap Norges medlemmers synspunkter. Andre brukergrupper / markeder kan vurdere de samme systemene annerledes.

Undersøkelsen tar for seg følgende emner:

  • Hvilke økonomisystemer passer for hvem?
  • Markedsandel og andel brukere per system
  • Hvor fornøyd er medlemmer i Regnskap Norge
  • Funksjonskart for de mest brukte systemene
  • Rangering av gjennomsnittspris per oppdrag / bedrift per måned
  • Om teknologiundersøkelsen

Du kan lese hele saken på regnskapnorge.no