Driver du med salg av varer har du kanskje en del varer på lager når du skal avslutte regnskapsåret. Det er viktig at du har kontroll på verdien av varelageret slik at regnskapet ditt blir korrekt for perioden.

Kilde: altinn.no

Du skal fradragsføre kostnaden ved kjøpet av en vare først når den selges. Hvis du har fradragsført varene du ennå har på lager vil dette gi et kunstig lavt resultat i perioden. Neste periode vil du kanskje selge disse varene, og da vil resultatet i denne perioden bli høyere enn det faktisk er. Det er derfor viktig å gjøre en varetelling i forbindelse med avslutning av en periode, hvis du har varer av betydning på lager.

Tidspunkt for varetellingen

Varetellingen bør foregå så nært opp til avslutningsdatoen for perioden som mulig. Dersom du teller varelageret før avslutningsdatoen (mest vanlig 31.12), må du huske å trekke fra varer du har solgt og legge til varer som er kommet inn mellom telling og 31.12. Dersom du teller etter 31.12., må du trekke fra varer som er kjøpt inn og legge til varer som er solgt mellom 31.12. og telling. Hvis du ikke har et lagersystem som ivaretar dette kan det fort bli utfordrende å få tellingen rett. Forsøk derfor å få gjort varetellingen så nært som mulig opp mot avslutningsdatoen.

Dokumentasjon

Varetellingen skal dokumenteres med varetellingslister. Listene skal inneholde informasjon om

  • Varens art
  • Antall varer
  • Verdi for hver enkelt vare
  • Summeringskolonne for de spesifiserte varene
Regnskapsmessig og skattemessig verdi

Er du regnskapspliktig må du forholde deg til både regnskapsmessig og skattemessig verdi på varelageret. Regnskapsmessig skal du bruke laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi (den reelle verdien på varen/markedsverdi). Skattemessig skal du alltid bruke anskaffelseskost. Er du ikke regnskapspliktig trenger du kun å forholde deg til skattereglene.

Ukurante varer

Skattemessig er det ikke tillat å nedskrive varelageret på grunn av ukurante varer eller prisfall. Ukurante varer må kastes eller selges før du får fradrag for disse. Regnskapsmessig kan du nedskrive varelageret for ukurans eller prisfall. En vare er ukurant når salgsprisen er lavere enn kostprisen.
Midlertidige forskjeller

Regnskapspliktige foretak må altså i noen tilfeller forholde seg til ulike krav i forhold til hvilke tall som skal legges til grunn skattemessig og regnskapsmessig. Dette fører til et avvik mellom det skattbare og det regnskapsmessige resultatet. Dette justeres normalt mot en balansekonto som heter «utsatt skattefordel» eller «utsatt skatteforpliktelse».
Tips før varetellingen

Planlegg varetellingen i god tid
  • Rydd lageret i forkant
  • Lag en varetellingsinstruks dersom flere personer er involvert i tellingen
  • Har du et lagersystem – kjør ut tellelister der alle varetypene kommer frem
  • Bruk forhåndsnummererte varetellingslister, eventuelt varetellingsbok
  • Alle varer skal med på lista, også ukurante varer
  • Sørg for et godt system for å ha kontroll på hva som er talt og hva som gjenstår

Listene skal dateres og signeres av den som har foretatt opptellingen. Varetellingslistene er regnskapsbilag og skal oppbevares i 5 år.