Arbeidsgivere har siden 10. februar kunnet søke om lønnsstøtte for desember 2021. Lønnsstøtteordningen gjelder alle bedrifter som har hatt nedgang i omsetningen pga. smitteverntiltakene og skal bidra til at ansatte ikke blir permitterte.

Søknader for januar og februar kan sendes inn fra 10. april og endelig søknadsfrist for månedene desember-februar er 10. mai. Søknaden regnes som sendt inn når den er bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Må ha et omsetningsfall

Dersom bedriften har iverksatt permitteringer av ansatte – helt eller delvis – fra og med 1. desember, faller bedriften ut av ordningen. Unntaket er de som har tatt alle de permittere ansatte tilbake senest 23. desember 2021. Da kan bedriften søke. Det blir ikke gitt støtte for den tiden de ansatte var permitterte utover lønnspliktperioden. Bedriften må ha hatt et omsetningsfall på minimum 20 prosent i støttemånedene desember 2021, januar 2022 og februar 2022, sammenlignet med tilsvarende måned 2 år tidligere eller sammenlignet med gjennomsnittlig månedlig omsetning for oktober og november 2021. Bedriften velger selv hvilken referanseperiode som skal brukes for å beregne omsetningsfallet.

Bedrifter kan få inntil 40.000 kroner per månad i støtte per ansatt og inntil 15.000 kroner per måned per lærling.

Kilde: Skatteetaten