Km-godtgjørelse

Fra nyttår øker satsen for km-godtgjørelse for kjøring med egen bil i jobben. Satsen økes med 45 øre pr km, fra kr 4,03 til kr 4,48 pr km.

Skattedirektoratet fastsetter hvor mye man kan få skattefritt. Den skattefrie satsen har ikke økt, den vil fortsatt være kr 3,50 pr km. Det betyr at man må betale skatt av differansen på kr 0,98 pr km. Arbeidsgiver må tilsvarende betale arbeidsgiveravgift av samme beløp, kr 0,98 pr km.

Diettgodtgjørelse

Satsene for diettgodtgjørelse øker også:

  • Reise over 12 timer med overnatting: Ny sats kr 872,-
  • Dagdiett, reise mellom 6 og 12 timer: kr 342,-
  • Dagdiett, reise over 12 timer: kr 637,-

Skattedirektoratets trekkfrie satser er økt noe. For reise med overnatting på hotell er den trekkfrie satsen kr 634. Det blir skattetrekk og arbeidsgiveravgift på differansen, altså av kr 238.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon, eller har spørsmål til dette.