Vi kan hjelpe din virksomheten med å få et bedre overblikk over den økonomiske situasjonen og se om firmaet er på rett vei samt komme med råd om hva som vil være det beste for økonomien.

Sparringspartner

Fra Store norske leksikon: «Sparringspartner er en treningsmotstander. Å trene med sparring partner kalles å sparre.»

Ledere og medarbeidere i små og mellomstore bedrifter har ofte behov for å diskutere valg og beslutninger knyttet til driften. Regnskapsføreren kjenner ofte virksomheten, bedrifter av lignende art og størrelse godt, og er i mange tilfeller en kvalifisert sparringspartner. Vi ønsker ovenfor våre kunder å være den man naturlig spør når man har behov for samtaler om drift og økonomi. Vi har et sterkt ønske om å bidra til at våre kunder er lønnsomme.

Økonomi råd og analyse

Våre kunder og bedrifter vi kommer i kontakt med driver ofte innenfor forskjellige bransjer, med varer eller tjenester. Selv om man har forskjellige produkter og tjenester så er ofte råd og analyser overførbare mellom virksomheter.

Vår lange erfaring med økonomi og it gjør at vi kan bruke våre metoder med forskjellige innfallsvinkler.

Erfaring fra en bransje kan tilpasses og overføres til en annen, og man får se ting på en annen måte.

Etablering

Hvilken selskapsform skal jeg velge?

Hvis jeg velger en form i dag hva betyr det for min økonomi nå og i fremtiden?

Det å stifte et selskap i dag er i mange tilfeller noe de aller fleste kan klare selv med verktøy på Altinn og lignende steder.

Det du ikke får på altinn er vår lange efaring med hva som er fornuftig å velge, og hvilke konsekvenser og forpliktelser som følger med etableringen.

Skatt og avgift

Skatt, merverdiavgift og andre offentlige avgifter er et meget omfattende fagområde både nasjonalt, og mer aktuelt enn noen gang internasjonalt.

Vi har mye erfaring på området, og kan hjelpe våre kunder med mange av deres spørsmål. Selvfølgelig er det situasjoner innen feltet hvor vi ikke har svaret for hånden, men da har vi nettverk å støtte oss på.

På denne måten kan vi være den leverandøren som kan gi deg støtte i fagspørsmål innen skatt og avgift.

Opplæring og kurs

Å dele kunnskap og erfaring er givende. Gjennom tiden har vi levert opplæring til bedrifter internt i forskjellige tema innenfor de områder hvor vi har kunnskap. Økonomi, regnskap, lønn og IT.

Måten vi gjør dette på er at man avtaler et tema med kunden, f.eks Excel, lønn o.a. Videre avtaler vi hvor mye tid som skal settes av – f.eks. halv eller hel dag.

Agendaen på opplæringen er det deltakerne fra bedriften som bestemmer gjennom spørsmål de har forberedt frem mot kursdagen.

Med denne formen for opplæring opplever vi at deltakerne går fra kursdagen med stort utbytte.

Selskapshendelser

Vi har god erfaring i å bistå bedrifter med hendelser som fusjon, fisjon, emisjon o.l.

Vi har erfaring med å utarbeide både dokumenter men også innhold.

I mange sammenhenger kan slike hendelser ha konsekvenser utover det man ser i dag. Vår erfaring gjør at vi vet når man bør søke spesialkompetanse knyttet til en hendelse. Også her kan vi bistå våre kunder med å formidle juridisk kontakt ved behov.