Med rapporter forstår vi den informasjonen vi sender til våre kunder etter endt periode. Resultat, balanse og kommentarer som oppsummerer hvordan perioden har artet seg.

Virksomhetens art, størrelse og mål gjør ofte at bedrifter har forskjellige behov rapportering. Her kan vi legge opp rutiner og bokføring som understøtter rapportbehovet, samt utforme rapporten etter kundens ønske.

Vår erfaring med verktøyene gjør at vi og ofte bistår kundene med annen rapportering fra deres interne systemer – salgsrapporter, timerapporter o.l. Her kan vi hjelpe til med både teknisk utvikling og rapportutforming. Ofte bruker man verktøy som Excel, PowerBI og lignende til slike oppgaver.