Det er gøy å se på utviklingen innenfor vårt fagområde. Når vi startet i denne bransjen for en god del år siden var det ikke uvanlig at papirene ble levert i bærepose, og at en stor del av jobben var å sortere, kontere og arkivere.

De siste 15 årene har vi kun jobbet med kunder som har akseptert å jobbe elektronisk, og de siste 8 årene kun skybasert. Bilagene kommer i dag inn via epost, EHF og app.

Innenfor våre basis tjenester regnskap, lønn, betaling og fakturering bruker vi i dag de mest moderne systemer på markedet som gir mulighet for arbeidsdeling mellom oss og våre kunder.

Løpende ajourhold av regnskapet gir og et godt grunnlag for årsoppgjøret med dokumentasjon og utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding.