Vår lange erfaring med regnskap, økonomi og IT systemer gjør at vi kan levere support tjenester til bedrifter med intern økonomiavdeling.

Mange bedrifter finner det formålstjenlig å ha visse oppgaver i eget hus. Dette kan være begrunnet i at man har personale i huset med kunnskap om faget, eller at man i sammenheng med andre oppgaver dekker deler av økonomifunksjonen sammen med andre behov som til sammen utgjør en stilling.

Mange av våre kunder har funnet det fornuftig å ha oss i bakhånd som support bedrift der vi trer inn ved behov. Det kan være at vi utfører enkelte oppgaver, svarer på spørsmål innen fag eller system ved behov, og dekker opp arbeidet ved for eksempel sykdom eller annen fravær.

Skybaserte systemer er ideelt i denne sammenheng da oppgavene kan løses fra omtrent hvor som helst.